Tarjoamme uudiskohteiden rakennesuunnittelua ja elementtisuunnittelua asiakkaan tarvitsemassa laajuudessa. Pientalojen rakennesuunnittelussa vahvinta osaamisaluettamme ovat harkkotalot, paikalla valettavat kivitalot, betonielementtitalot, sekä puurunkoiset talot.


Rakennesuunnittelijan vastuulla on toteuttaa rakennussuunnitelmaa noudattaen turvalliset, toimivat ja kustannustehokkaat rakenneratkaisut. Rakennesuunnitteluun kuuluvat perustus-, runko-, ja rakenneratkaisujen kehittäminen, rakenteiden mitoitus sekä rakennuksen toteutettavuudesta ja rakennusteknisestä toimivuudesta huolehtiminen.


Rakennesuunnitelmat sisältävät lujuuslaskelmat, joissa osoitetaan kantavien rakenteiden kestävyys, ja rakennepiirustukset joissa esitetään rakenteiden mitat ja rakenteelliset yksityiskohdat. Rakennesuunnitelmissa esitetään myös rakenteiden lämmön-, kosteuden- ja vedeneristykset.


Mikäli arkkitehti- ja rakennesuunnittelu teetetään eri tahoilla, on rakennesuunnittelija hyvä ottaa mukaan hankkeeseen jo alkuvaiheessa. Näin varmistetaan arkkitehdin suunnittelemien rakenteiden toteutettavuus ja taloudellisuus jo luonnosvaiheessa.
Omakotitalon rakennesuunnitelma

Rakennesuunnittelijalle tärkeä lähtötieto on maaperätutkimus, josta selviää tiedot tontin maaperän laadusta, sekä maaperän kantavuus. Onkin suositeltavaa, että tontilla teetetään maaperätutkimus hyvissä ajoin ennen rakennesuunnittelun aloittamista.