Kuva: Arkkitehtisuunnitelma 3D-malli


Tarjoamme rakennussuunnittelua ja rakennuslupapiirustusten tekoa asiakkaan haluamassa laajuudessa. Suunnittelu voidaan tehdä luonnostelemalla rakennettava kohde täysin puhtaalta pöydältä asiakkaan toiveiden ja tontin ehtojen mukaiseksi tai esimerkiksi jalostamalla suunnitelmat jo olemassa olevien luonnosten pohjalta.

Suunnittelutyössä käytetään ArchiCAD 3D-tietomallinnusohjelmistoa. 3D-tietomallinnuksen avulla saavutetaan suunnittelussa huomattavasti perinteistä 2D-suunnittelua laadukkaampi lopputulos. 3D-mallinnetun suunnitelman visualisoinnit antavat havainnollisen kuvan uudesta kodista jo aikaisessa luonnosvaiheessa.

Rakennussuunnittelu on koko rakennushankkeen tärkeimpiä vaiheita ja siihen kannattaa varata hyvin aikaa ennen varsinaista rakentamista. Suunnitteluvaiheessa lyödään lukkoon 90% hankkeen kustannuksista ja silloin tehdään myös suuria pitkäkestoisia päätöksiä, joita on vaikea muuttaa jälkikäteen.

Hankesuunnittelua ja omien tarpeiden kartoitusta tulisi tehdä jo ennen tonttikaupoille lähtemistä. Itse talon suunnittelun oikea aloittamishetki puolestaan on tontin hankkimisen jälkeen, jolloin suunniteltava talo saadaan sovitettua hyvin ympäristöönsä.


Esimerkki rakennussuunnittelun palvelusisällöstä:

  1. Luonnossuunnitelmat
  • asemapiirros
  • pohjapiirustukset
  • julkisivut
  2. Pääpiirustukset (lupakuvat)
  • asemapiirros
  • pohjapiirustukset
  • julkisivut
  • leikkaukset
  3. Työpiirustukset & detaljit
  • Mitoitetut työpohjapiirustukset