Suunnittelupalvelut

Rakennussuunnittelu / arkkitehtisuunnittelu

Rakennussuunnittelussa, suunnitellaan talon arkkitehtuuri, johon kuuluu mm. talon muoto, tilat, julkisivut, sekä rakennuksen sijoitus ympäristöönsä. Teemme rakennussuunnittelun aina 3D-mallintaen, jonka ansiosta asiakas saa jo suunnitteluvaiheessa erittäin havainnollista kuvaa uudesta kodistaan. Tarjoamme pientalojen rakennussuunnittelua asiakkaan haluamassa laajuudessa ja palvelusisältö sovitetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Lue lisää...

Rakennesuunnittelu

Rakennesuunnittelijan vastuulla on toteuttaa rakennussuunnitelmaa noudattaen turvalliset, toimivat ja kustannustehokkaat rakenneratkaisut. Vahvinta rakennesuunnittelun osaamisaluettamme ovat harkkotalot, paikalla valettavat kivitalot, betonielementtitalot, sekä puurunkoiset talot. Tarjoamme pientalojen rakennesuunnittelua asiakkaan tarvitsemassa laajuudessa. Lue lisää...

Elementtisuunnittelu

Elementtisuunnittelussa jokaisesta elementistä laaditaan valmistuksessa tarvittavat elementtipiirustukset, sekä muut asiakirjat. Hyvin hoidettu elementtisuunnittelu varmistaa kustannustehokkaan ja sujuvan rakentamisen. Tarjoamme elementtisuunnittelua asiakkaan tarpeiden mukaan. Lue lisää...

Pääsuunnittelu

Pääsuunnittelija huolehtii suunnittelun laadun kokonaisuudesta ja suunnitelmien yhteensovittamisesta. Pääsuunnittelija on mukana projektissa koko rakennushankkeen ajan toimien rakennuttajalle suunnittelun luottohenkilönä. Tarjoamme pääsuunnittelua muiden suunnittelutehtävien ohella. Lue lisää...

Energiaselvitys ja energiatodistus

Energiasuunnittelussa tarkastellaan rakennusta energiatehokkuuden kannalta, sekä laaditaan rakennuksen energiatodistus ja muut energiaselvitykseen liittyvät asiakirjat. Tarjoamme energiakonsultointia asiakkaan toivomassa laajuudessa, kattavasta energiasuunnittelusta energiatodistuksen laskentaan. Lue lisää…