Energiasuunnittelu

Energiasuunnittelussa tarkastellaan rakennusta energiatehokkuuden näkökulmasta ja laaditaan rakennuksen energiatodistus, sekä muut energiaselvitykseen liittyvät asiakirjat. Energiasuunnittelusta saadaan arvokasta tietoa rakennuksen energiatehokkuudesta. Lisäksi suunnittelun tulosteena oleva energiaselvitys tarvitaan yleensä uuden rakennuksen lupahakemuksen liitteeksi.


Energiasuunnittelu on tärkeä osa-alue uuden rakennuksen suunnittelussa. Energialaskennasta saatavilla tiedoilla voidaan suunnittelussa tehdä energiatehokkuuteen liittyviä teknisiä valintoja, joilla on suuria vaikutuksia suunniteltavan rakennuksen investointi- ja käyttökustannuksiin. Näitä teknisiä valintoja ohjaavat asiakkaan toiveet suunniteltavan rakennuksen energiatehokkuuden tasosta.


Tarjoamme pientalojen energiakonsultointia asiakkaan tarvitsemassa laajuudessa ja sovitamme palvelun aina asiakkaan toiveiden mukaiseksi. Kattavimmillaan tämä tarkoittaa laajaa rakennuksen suunnittelun optimointia energialaskentaa apuna käyttäen tai pienimmillään pelkkää energiatodistuksen laskemista jo valmiista suunnitelmasta.Energiatodistus - ENE Energiasuunnittelu, Energialaskenta, Energiatodistukset, Energiaselvitys, Lämmitysjärjestelmän valinta

Energiatodistus

Energiatodistus on työkalu eri rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa. Energiatodistuksen avulla voi helposti verrata eri rakennuksia sillä se perustuu rakennuksen ominaisuuksiin ja niistä johdettuun energiankulutukseen. Energiatodistus on voimassa 10 vuotta sen antopäivästä.

Energiaselvitys

Energiaselvitys on kattava selvitys rakennuksen energiankäytöstä ja se tulee laatia uusille rakennuksille rakennusluvan liitteeksi. Energiatodistus on energiaselvityksen osa, jonka lisäksi pientalon energiaselvitys sisältää yleensä: selvityksen lämpöhäviöiden määräystenmukaisuudesta, ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon, arvioidun lämmitystehontarpeen, sekä arvion todellisesta ostoenergiankulutuksesta.