Rakennesuunnittelu

Rakennesuunnittelijan vastuulla on toteuttaa rakennussuunnitelmaa noudattaen turvalliset, toimivat ja kustannustehokkaat rakenneratkaisut. Rakennesuunnittelutehtäviin kuuluvat mm. perustus-, runko-, ja rakenneratkaisujen kehittäminen, rakenteiden mitoitus sekä rakennuksen toteutettavuudesta ja rakennusteknisestä toimivuudesta huolehtiminen.


Rakennesuunnitelmat sisältävät lujuuslaskelmat, joissa osoitetaan kantavien rakenteiden kestävyys, ja rakennepiirustukset joissa esitetään rakenteiden mitat ja rakenteelliset yksityiskohdat. Rakennesuunnitelmissa esitetään myös rakenteiden lämmön-, kosteuden- ja vedeneristykset.


Tarjoamme uudiskohteiden rakennesuunnittelua ja elementtisuunnittelua asiakkaan tarvitsemassa laajuudessa. Pientalojen rakennesuunnittelussa vahvinta osaamisaluettamme ovat harkkotalot, paikalla valettavat kivitalot, betonielementtitalot, sekä puurunkoiset talot.


Mikäli arkkitehti- ja rakennesuunnittelu teetetään eri tahoilla, on rakennesuunnittelija hyvä ottaa mukaan hankkeeseen jo alkuvaiheessa. Näin varmistetaan hyvin arkkitehdin suunnitelmien toteutettavuus ja taloudellisuus jo luonnosvaiheessa. Tarjoamme suunnittelua mielellämme myös kokonaispalveluna sisältäen arkkitehti- ja rakennesuunnittelun, jolloin saadaan varmistettua, että kaikki tarvittavat rakennetekniset asiat tulee huomioitua jo arkkitehtisuunnitteluvaiheessa.Rakennesuunnitelma Rakennepiirustus - RAK rakennesuunnittelu, perustussuunnittelu, runkosuunnittelu, elementtisuunnittelu

Pohjatutkimus

Valmiiden arkkitehtisuunnitelmien lisäksi rakennesuunnittelijalle tärkeä lähtötieto on maaperätutkimus, josta selviää tiedot tontin maaperän laadusta, kantavuudesta, sekä suositeltavasta perustamistavasta. Onkin suositeltavaa, että tontilla teetetään maaperätutkimus hyvissä ajoin ennen rakennesuunnittelun aloittamista.