Pääsuunnittelu

Rakennuslupaa haettaessa työmaalle on nimettävä pääsuunnittelija. Pääsuunnittelija on mukana projektissa koko rakennushankkeen ajan toimien rakennuttajalle suunnittelun luottohenkilönä. Koska pääsuunnittelijan tulee mielestämme olla mahdollisimman hyvin perillä hankkeesta, tarjoamme pääsuunnittelua ainoastaan muiden suunnittelutehtävien ohella.


Pääsuunnittelijan vastuualueisiin kuuluvat mm.: Rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta huolehtiminen. Huolehtia siitä, että jokaisella suunnittelijalla on käytettävissä tarvittavat ristiriidattomat ja ajan tasalla olevat lähtötiedot. Huolehtia osaltaan siitä, että laaditussa aikataulussa on varattu suunnittelulle riittävästi aikaa. Huolehtia, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja tarkastaa suunnitelmien yhteensopivuus ja ristiriidattomuus.


Käytännössä hyvän pääsuunnittelijan toiminta näkyy rakentajalle siinä, että suunnitelmat ovat yhteensopivat, laadukkaat ja toteutettavissa. Laadukkaat ja hyvin yhteen sovitetut suunnitelmat vähentävät työmaalla tehtäviä muutoksia ja näin varsinainen rakentaminen onnistuu mahdollisimman sujuvasti. Näiden ansiosta rakentamisen laatu, kustannukset ja aikataulu pysyvät yleensä hyvin asetetuissa tavoitteissa, jolloin toimivaan ja turvalliseen kotiin päästään muuttamaan nopeammin.

Pääsuunnittelu, Pääsuunnittelijan tehtävät, Pääsuunnittelija - Omakotitalon ja pientalon suunnittelu